Η Ένωση και οι σκοποί της

Ο σκοπός δημιουργίας αυτού του ιστοτόπου και όλης της κίνησης που κάνουμε είναι να ιδρυθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένας επίσημος φορέας που θα εξυψώσει και θα αναδείξει την Αστρολογία στη χώρα μας και θα θεσπίσει ένα θεμελιώδες πλαίσιο για την επαγγελματική της άσκηση.

Σε αυτόν το φορέα μπορούν να συμμετέχουν τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αστρολόγοι με κριτήρια και προϋποθέσεις που θα οριστούν από κοινού.

Η «Ένωση Ελληνικής Αστρολογίας» είναι ένα προσωρινό όνομα, που υιοθέτησε η επταμελής συντονιστική επιτροπή και δεν έχει κάποιο δεσμευτικό χαρακτήρα. Η επίσημη ονομασία της Ένωσης θα αποφασιστεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος των συζητήσεων.

Θεωρούμε ότι οι βασικοί άξονες λειτουργίας μιας τέτοιας Ένωσης πρέπει και μπορούν να κινούνται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Την ανάπτυξη της συλλογικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι εκάστοτε επιδιώξεις της Ένωσης και να προωθούνται τα κοινά συμφέροντα.

Τη συνεργασία με όλους τους ήδη υπάρχοντες οργανισμούς, σχολές, forum, ιστότοπους, μεμονωμένους διδάσκαλους και ερασιτέχνες για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής αστρολογικής κοινότητας συνεχώς εκσυγχρονιζόμενης, με διασφάλιση του σεβασμού των μελών της.

Την οργάνωση ομάδων μελέτης και έρευνας.

Τη σωστή ενημέρωση των μελών της για τη σύγχρονη αστρολογία μέσω διαδικτύου με τη μορφή newsletters και άρθρων.

Τη δημιουργία βιβλιοθήκης, την ανάπτυξη εκδοτικών δραστηριοτήτων και την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και συμποσίων.

Την υπεράσπιση της Αστρολογίας από τις «έξωθεν» επιθέσεις και τις απόπειρες ευτελισμού της.

Τη θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου επαγγελματικής μόρφωσης και ανύψωσης του πνευματικού, ηθικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της.

Την με κάθε νόμιμο μέσο προαγωγή και προστασία των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της αλλά και τη θέσπιση ενός φορέα πιστοποίησης με κριτήρια που θα οριστούν από κοινού.

Την παροχή ηθικής, υλικής, οικονομικής και κάθε άλλης δυνατής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη της κοινότητας και όχι μόνο.

Την διοργάνωση εκδρομών και εκδηλώσεων με ψυχαγωγικό και μορφωτικό σκοπό.

Μικρό ιστορικό:

Στις 15 Μαΐου 2009 ύστερα από πρωτοβουλία των Εβίτα Ζαχαριάδου, Βάσιας Κόντη και την παρότρυνση του Χρήστου Παΐζη έγινε μία συγκέντρωση 32 Ελλήνων Αστρολόγων στην Αθήνα, με θέμα συζήτησης τη δημιουργία μίας Αστρολογικής Ένωσης στην Ελλάδα.
Σε όλες τις τοποθετήσεις των παρευρισκομένων, επισημάνθηκαν οι αδυναμίες και τα προβλήματα (οικονομική εκμετάλλευση, ανυποληψία κλπ) που προκύπτουν από την έλλειψη ενός συλλογικού φορέα της Αστρολογικής κοινότητας στην Ελλάδα και με γνώμονα το κοινό συμφέρον αποφασίστηκε να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Παρουσία δικηγόρου που υπέδειξε τη νόμιμη διαδικασία, εκλέχτηκε με μυστική ψηφοφορία μια επταμελής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ επιτροπή με συντονιστικές αρμοδιότητες. Ως κύριο έργο της επιτροπής ορίστηκε:

Να ενημερώσει πρόσωπα και φορείς για τη συγκεκριμένη προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Να παρουσιάσει ένα αρχικό σχέδιο καταστατικού και συμπληρωματικών διατάξεων αλλά και ένα κώδικα δεοντολογίας, συγκεντρώνοντας όλες τις προτάσεις των ενδιαφερομένων.

Να οργανώσει την πρώτη μεγάλη Γενική Συνέλευση, όπου και θα παρθούν οι ουσιαστικές αποφάσεις επί των προτάσεων.

Ο ρόλος της επιτροπής θα τερματιστεί με την εκλογή των επίσημων οργάνων από τη Γενική Συνέλευση.

Τα εκλεγμένα μέλη της επιτροπής (Θωμάς Γαζής, Μαίρη Γαλανού, Εβίτα Ζαχαριάδου, Βάσια Κόντη, Γιάννης Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Ριζόπουλος και Σμάρω Σωτηράκη) επεξεργάστηκαν και δημοσιοποίησαν ένα αρχικό σχέδιο προτάσεων, με την πρόθεση να γίνουν όλες οι αναγκαίες διορθώσεις.

Αν και το καταστατικό υπόκειται σε συγκεκριμένους νομικούς κανόνες, υπάρχει η δυνατότητα να ψηφιστούν συμπληρωματικές διατάξεις, που θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης.

Για λόγους που αναφέρονται σε μια από τις ανακοινώσεις της επιτροπής το μέλος της Θωμάς Γαζής αντικαταστάθηκε από την πρώτη επιλαχούσα Μπέλα Κυδωνάκη.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο gr.astro.un@gmail.com

Σας ευχαριστούμε

Η προσωρινή επταμελής επιτροπή

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

Από το γνωστό ζευγάρι αμερικάνων αστρολόγων Carol και Alphee Lavoie λάβαμε τον παρακάτω χαιρετισμό:

Προς όσους μπορεί να αφορά:

Συγχαρητήρια και χειροκρότημα στις προσπάθειες της Κας Ζαχαριάδου, της Κας Κόντη και όλων των αστρολόγων, που συντονίζονται με έμπνευση και όραμα για την εκπλήρωση μιας μεγάλης ανάγκης, μεταξύ της Ελληνικής κοινότητας των αστρολόγων.

Η Ελλάδα έχει μια μακράν και σημαντική κληρονομιά, η οποία είναι εμποτισμένη στον πλούτο της πιο αναπτυγμένης και εξελιγμένης Αστρολογίας. Εξ άλλου, καταγεγραμμένη στον μεγαλοπρεπή Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, είναι η διασημότερη ρήση όλων των σοφών: “Γνώθι σ' εαυτόν”- και διαμέσω της επιστήμης της Αστρολογίας, κάποιος μπορεί να αναβιβάζεται και να αποκτά τη διαύγεια της κατανόησης του ίδιου του του εαυτού.

Είναι η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, το πολίτευμα, τα ήθη - έθιμα και ο πολιτισμός που αποτέλεσαν τον πρόδρομο του θεμέλιου λίθου για όλους, στον σημερινό δυτικό πολιτισμό. Για όλους εμάς στην Δύση, η Ελλάδα αποτελεί το κοινό μας παρελθόν.

Ως εκ τούτου, ένας επίσημος οργανισμός αστρολόγων που ενώνει αυτήν την ιδιαίτερη κοινότητα, μόνον μεγάλο ευεργέτημα μπορεί να είναι και για όλες τις άλλες κοινότητες στην Ελλάδα. Μια τέτοια ομάδα, μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά στον τρόπο της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, στο κοινό ευρύτερα, με συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, βιβλιογραφία και τόσα άλλα.

Είναι τόσο συναρπαστικό να βλέπεις μια νέα ομάδα στα πρώτα της βήματα.

Της προσφέρουμε την υποστήριξη μας, ώστε να ενισχυθεί αυτό το εγχείρημα, με όποιον τρόπο μπορούμε, από την βάση μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σ' αυτήν την τόσο αναγκαία επιδίωξη.

Να είστε δοξασμένοι (χρησιμοποιούν συγκινητικά για μας την αντίστοιχη αρχαιο-ελληνική λέξη: ΚΥΔΟΣ) όλοι εσείς και μακάρι ο οργανισμός σας να ευδοκιμήσει, αφού εσείς αναγεννάτε τώρα ένα κομμάτι της δόξας της Ελλάδας!

Ευχές,

Carol and Alphee Lavoie, Certified Astrologers, Ncgr Level IV, The Astrological Institute of Research, West Hartford, CT, United States of AmericaCarol Lavoie, Certified Astrologer, Ncgr Level IV, www.alpheeastrologyschool.com/carol

Astrological Institute of Research, Alphee's AIR Software, Home of Award Winning Software with a Brain of Artificial Intelligence - Over 24 different programs for Astrologers and Astro-Traders www.alphee.com - Study Astrology at Alphee's Online, Real Time School : www.alpheeastrologyschool.com - Research Astrology in Alphee's Group: www.astroinvestigators.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To Whom this may Concern:
Congratulations and applause go to the efforts of Ms. Evita Zachariadou, Ms. Vasia Konti and all of the astrologers who are resonating with the inspiration and vision to fulfill a great need among the Greek community of astrologers.
Greece has a long and important hertiage that is steeped in the richness of purporting astrology. After all inscribed in the magnificent Temple of Apollo at Delphi is the most quoted saying of the sages: 'Know Thyself' - and through the science of astrology one can gain the clarity of understanding oneself.
It is the ancient Greek philosophy, government, mores and culture that has been the forerunner of the foundation keystone for all of today's Western civilization. For all of us in the West, Greece is our common past.
Hence, an official organization of astrologers to unify this special community can only be a major boon for all other communities in Greece. Such a group can offer so much in the way of education, to the media, to the public at large with conferences, awareness seminars, fairs, literature and so much more.
It is so exciting to see a new group in its infancy. We offer it our support to assist in this project in any way that we can from our base in the United States in this much needed endeavour.
Kudos to you all and may your organization flourish as you restore a critical part of the glory of Greece.
Blessings,
Carol and Alphee Lavoie, Certified Astrologers, Ncgr Level IV, The Astrological Institute of Research, West Hartford, CT, United States of America


Carol Lavoie, Certified Astrologer, Ncgr Level IV, www.alpheeastrologyschool.com/carol

Astrological Institute of Research, Alphee's AIR Software, Home of Award Winning Software with a Brain of Artificial Intelligence - Over 24 different programs for Astrologers and Astro-Traders www.alphee.com - Study Astrology at Alphee's Online, Real Time School : www.alpheeastrologyschool.com - Research Astrology in Alphee's Group: www.astroinvestigators.com